Impact Mode

Politica de confidențialitate

Impact Mode
Politica de confidențialitate

1. Introducere și informații generale

S.C. IMPACT MODE S.R.L, nr. 279, Livezeni, Judet Mures, este operatorul acestui site. Pentru a ne contacta, vǎ rugǎm sǎ folosiți informațiile oferite în pagina de Contact.

Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. IMPACT MODE S.R.L  – are obligația de a administra ȋn condiții de siguranțǎ și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. 

2. Prelucrarea datelor pe site

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt prelucrate ȋn strictǎ conformitate cu legislația aplicabilǎ privind protecția datelor. Au fost luate mǎsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru protejarea site-ului https://www.impactmode.ro ȋmpotriva riscurilor care derivǎ din prelucrarea datelor cu caracter personal.

Avem obligația de a pǎstra datele ȋn conformitate cu prevederile legale menționate (Legea nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice ȋn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date). Aceste date sunt necesare pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale fațǎ de dumneavoastrǎ.

2.1. Datele personale colectate:

     a.    Persoane juridice  (în cazul comenzilor efectuate pe persoană juridicǎ): Denumire persoanǎ juridicǎ, atributul fiscal, codul unic de ȋnregistrare, numǎr de ȋnregistrare la Registrul Comerțului, adresa poștalǎ completǎ, adresa de livrare completǎ, numǎrul de telefon, adresa de email, informații delegat: Nume – Prenume + Nr. Telefon (unde este cazul), consimțǎmȃnt privind primirea de buletine informative din partea S.C. IMPACT MODE S.R.L (newsletter, sms).

Atenție! S.C. IMPACT MODE S.R.L – nu colecteazǎ date cu caracter personal clasificate ca și date sensibile ȋn conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectǎm informații cu privire la: originea etnica, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența sindicalǎ, date genetice sau biometrice, date medicale, date despre viața sau orientarea sexualǎ.

2.2. Scopul colectǎrii datelor este:

 – Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice,    

 – Recepționarea de comenzi plasate prin mijloacele electronice,      

 – Procesarea comenzilor plasate prin mijloace electronice,   

 – Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice,  

 – Ȋncasarea contravalorii produselor ȋn sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plǎți cu cardul,

 – Procesarea retururilor,

 – Soluționarea reclamațiilor,    

 – Informarea Clienților/Cumpǎrǎtorilor privind situația creanțelor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor,     

 – Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile și/sau serviciile achizitionate,   

 – Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, ȋn scopul comunicării de marketing  prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS),

–   pentru interesele legitime ȋn scopul intereselor comerciale rezonabile ale firmei.

2.3.    Unde se colecteazǎ datele?

Datele personale ale Utilizatorilor sunt stocate ȋn baza de date a firmei SC Impact Mode SRL, ȋn baza unui contract de gǎzduire web.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atȃt timp cȃt este necesar sau permis ȋn scopurile pentru care au fost colectate și, ȋn orice caz, nu mai mult decȃt pȃnǎ la expirarea termenelor juridice legale. Veți avea dreptul, ȋn condițiile prevǎzute de RGPD și de orice lege sau reglementare specificǎ, de a solicita revizuirea, corectarea, modificarea, eliminarea, stergerea oricǎror date cu caracter personal furnizate.

2.4.   Procedeul de colectare a datelor:

Prin completarea datelor ȋn formularul de creare de Cont și/sau de Comanda, Cumpǎrǎtorul declarǎ și acceptǎ ca datele sale personale sa fie incluse ȋn baza de date a impactmode.ro  și iși dǎ acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sǎ fie stocate, utilizate și prelucrateȋin scopurile prevǎzute mai sus.

2.5.    Perioada de stocare a datelor

S.C. IMPACT MODE S.R.L  – are permisiunea de a prelucra datele cu consimțǎmȃntul dumneavoastrǎ (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Datele Utilizatorilor vor fi pǎstrate atat timp cȃt este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioadǎ de maxim 60 de luni de la data ultimei interacțiuni cu   S.C. IMPACT MODE S.R.L    

2.6.    Persoanele vizate

Persoanele vizate sunt Utilizatorii actuali ale cǎror date au fost deja colectate și Utilizatorii noi, care comanǎa prima datǎ dupǎ intrarea ȋn vigoare a Regulamentului (25 mai 2018).

Utilizatorii actuali (ale caror date au fost deja colectate ȋn urma unor comenzi facute anterior) se consideră că și-au dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Impactmode.ro  a transmis prin Mail Chimp acestor utilizatori un mail de informare în acest sens

Utilizatorii sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui pǎrinte sau tutore legal. Legislația aplicabilǎ privind protecția datelor poate stipula o limitǎ de vȃrstǎ diferitǎ ȋn acest sens.

    3.   Drepturile utilizatorului

Pentru a asigura controlul deplin asupra informațiilor dumneavoastră, dispuneți de un amplu set de drepturi pe care le puteți folosi pentru a gestiona modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră. Prin citirea Documentului ați luat la cunostințǎ faptul cǎ vǎ sunt garantate drepturile prevǎzute de lege, respectiv:


–    Dreptul de intervenție (a corecta sau a modifica)

Impactmode.ro  va pune la dispoziție informații ȋn legaturǎ cu datele persoanale pe care le pǎstram, afisate ȋn contul dumneavoastra și la cerere. 

–   Dreptul de intervenție (a corecta sau a modifica)

Impactmode.ro  va corecta/completa/modifica informațiile personale greșite, ȋn cazul ȋn care ne notificați acest lucru. 

–   Dreptul de a șterge datele

Ștergerea datelor personale pǎstrate se poate face printr-o cerere adresatǎ cǎtre Impactmode.ro, pe căile menționate la Modalitǎțile de contact.

Datele persoanale ale Utilizatorilor inactivi vor fi șterse dupǎ trecerea unei perioade de 60 de luni de la data ultimei interacțiuni cu Impactmode.ro

–   Dreptul privind blocarea datelor

Ȋn anumite cazuri stabilite juridic, impactmode.ro  va bloca datele dumneavoastrǎ, dacǎ ne solicitați acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai pentru a ne ȋndeplini obligațiile contractuale fațǎ de dumneavoastrǎ.

–   Dreptul de a va retrage consimțǎmȃntul

Vǎ puteți retrage consimțamȃntul acordat ȋn legaturǎ cu prelucrarea datelor dumneavoastrǎ, ȋn orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucǎrii datelor dumneavoastrǎ nu va fi afectatǎ de acest lucru, pȃnǎ la momentul retragerii consimțǎmântului dumneavoastrǎ.

–    Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastrǎ

Vǎ puteți opune prelucrǎrii datelor dumneavoastrǎ, ȋn orice moment, cu efect pe viitor, ȋn cazul ȋn care prelucrarea de cǎtre noi, a datelor dumneavoastrǎ se realizeazǎ pe baza uneia dintre justificǎrile legale prevǎzute ȋn articolul 6 (1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. Ȋn cazul ȋn care vǎ opuneți prelucrǎrii datelor dumneavoastrǎ, vom ȋnceta prelucrarea datelor dumneavoastrǎ, cu condiția sǎ nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioarǎ. Prelucrarea datelor dumneavoastrǎ ȋn scopuri de marketing direct nu va constitui niciodatǎ pentru noi un motiv imperios și legitim.

–   Dreptul la portabilitatea datelor

La solicitarea dumneavoastrǎ, impactmode.ro vǎ putem pune la dispoziție toate informațiile colectate de la dumneavoastrǎ ȋntr-un format structurat, folosit ȋn mod obișnuit și prelucrabil electronic.

–   Dreptul de a va adresa unei autoritǎți de reglementare

Puteti face o contestație ȋn caz de ȋncalcare a drepturilor dumneavoastrǎ de cǎtre impactmode.ro, la o autoritate pentru protecția datelor: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

Vǎ puteți exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, atașatǎ ȋntr-un email trimis pe adresa: office@impactmode.ro sau printr-o cerere datata și semnatǎ trimisǎ prin poșta/curier – la adresa din pagina de Contact.

Atenție! Refuzul furnizǎrii datelor solicitate de cǎtre impactmode.ro  pentru efectuarea unei Comenzi, determina imposibilitatea de a finaliza Comanda, neȋncheierea contractului la distanța și implicit imposibilitatea livrǎrii produselor/serviciilor comandate.

Ȋn cazul ȋn care vǎ modificați, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja cǎtre impactmode.ro și existǎ comenzi ȋn derulare, comenzile respective ȋși pǎstreazǎ datele de la momentul efectuǎrii comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluȋndu-se ȋn considerare noile date. Ȋn cazul ȋn care dumneavoastrǎ divulgați astfel de date cǎtre terți, aceștia poartǎ ȋntreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. Ȋn asemenea situații, impactmode.ro nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu. 

4.   Transmiterea datelor personale

S.C. IMPACT MODE S.R.L  se angajeazǎ sǎ nu transmitǎ datele colectate cǎtre terți, cu excepția colaboratorilor noștri:

S.C. Impact Mode S.R.L se angajeaza sa nu transmita datele colectate catre terti, cu exceptia colaboratorilor nostri:

 – pentru facturarea comenzilor

  • Contabilitate SC AVR Solution

 – Fancourier, UrgentCargus, KLG Europe, Curier – pentru livrarea și depozitarea comenzilor

 – Mailchimp – pentru campaniile email marketing

 – Facebook Ads Manager – pentru campaniile de e-marketing pe rețelele sociale

 – Google Ad Words – pentru campaniile de e-marketing

5.   Modalitǎti de contact

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice ȋntrebǎri suplimentare cu privire utilizarea de cǎtre impactmode.ro  a datelor personale, vǎ rugǎm sǎ ne contactați la adresa și numărul de telefon din pagina de Contact sau la office@impactmode.ro